O nás v tisku

První česká kniha, ve které je popsáno plemeno Thajské kočky.

Je nám velkou ctí, že si autor Zdeněk Gorgoň vybral kočky z naší chovatelské stanice, aby byly v jeho nové knize.

vrh "D"

GIC Bigail Fancy Diamonds *CZ


Upoutávka na novou knihu "KOČKY - příruční atlas"

V časopise Naše kočky 3-2019 je upoutávka na novou knihu "KOČKY - příruční atlas", na jejíž titulní straně najdete i náš vrh "D" a uvnitř možná i více :-)


Na světové výstavě koček 2018 v Tampere ve Finsku bylo i pět Thajských koček a dvě z nich reprezentovaly ČR ... více se dočtete níže

V zemi tisíce jezer letos zazářily kočky z celého světa

Manchester severu, tak se přezdívá finskému městu Tampere, které leží 180 km na severozápad od Helsinek. Tam se ve dnech 27-28. října 2018 konala světová výstava koček pořádaná mezinárodní felinologickou organizací FIFè.

Pořadatelská země zvolila téma výstavy pro ni typické - polární záři. Tento neobvyklý přírodní úkaz provázel vystavovatele na každém kroku, ať už to bylo na vstupenkách, na obálce katalogu, či výzdobě výstavní haly.V historii pořádání světových výstavbyla ta letošní tou nejseverněji konanou světovou výstavou v historii FIFè. Letošního ročníku se zúčastnilo 1561 koček z 24 zemí světa příslušících k 44 plemenům. Někteří vystavovatelé byli z opravdu exotických a vzdálených zemí, jako např. Indonésie, Brazílie nebo Číny. Početně největší zastoupení měla hostitelská země.

Organizace celé výstavy byla promyšlená a naplánovaná do sebemenšího detailu a vše probíhalo naprosto hladce a bez zádrhelů. Hned po vstupu do výstavního centra byli vystavovatelé přivítání snad všude přítomnými dobrovolníky, kteří pomáhali s nasměrování na veterinární přejímkuplynule navazující na registraci. Poté asistovali s nasměrováním do příslušných hal k předem připraveným a očíslovaným klecím. Vše probíhalo bez zdlouhavého čekání.Organizátoři si dali opravdu velmi záležet s včasným informováním vystavovatelů a to jak formou osobních emailu, webových stránek či pomocí sociálních sítí.Podrobně informovali o využití veřejné dopravy a možnostech parkování, časovém plánu výstavy, rozmístění koček v jednotlivých halách, možnosti zapůjčení židlí, dostupnosti bankomatu či občerstvení. Mysleli i na změnu času, která připadla na termín výstavy a neopomněli ani na takové detaily jako je předpověď počasí.

Pro rychlou orientaci vystavovatelů byly velmi nápomocné plánky jednotlivých hal s detailním rozmístěním klecí jednotlivých koček. Klece totiž byly řazeny podle plemen a kategorií koček, což bylozvláštností letošní světové výstavy. Doposud byly na každé světové výstavě klece řazeny podle zemí. Pořadatelé letošní výstavy od tohoto schématu zcela odstoupili a myšlenku integrace a sounáležitosti mezi lidmi promítli do reálného života. Podařilo se jim tím promíchat národnosti vystavovatelů a návštěvníkům umožnit vidět více koček stejného plemene pohromadě.

Výstava probíhala ve dvou halách, které byly vzájemně propojené koridorem. Nedílnou součástí tohoto prostoru bylyi restaurace, informační centrum a další zázemí sloužící nejen vystavovatelům, ale i návštěvníkům. V jedné z hal bylo postavené prostorné podium před tribunami sahajícími až ke stropu a rozprostírajícími se po 3/4 délky haly. Nad podiem vysela tři obrovská plátna, na která byly v průběhu ceremoniálů a vyhlašování nejkrásnějších koček v BIS = Best In Show promítány detaily. Další stejně velká plátna byla umístěna v druhé hale, takže bylo možno neustále sledovat dění, ať byl člověk kdekoli. Ozvučení hal bylo dostatečně hlasité, ale příjemné jak pro lidi, tak věřím, že i pro kočky. Výzdoba byla vkusná a měla i praktická využití, jako třeba přepažení jednotlivých sekcí hal. Elektronický vyvolávací systém jištěný systémem papírové formy fungoval bezchybně a přispěl k naprosto hladkému průběhu posuzování.

Všechny kočičí krásky prošly na letošní světové výstavě minimálně jedním párem rukou z 26 posuzovatelů a 37 stewardů. Česká republika měla mezi posuzovateli i své dva zástupce a to pana Erika Reijerse a paní Lindu Knýovou, pro kterou to byla první světová výstava v roli posuzovatelky.Počty koček v jednotlivých kategoriích, zastoupení plemen nebo počet zvířat reprezentující jednotlivé státy je uvedeno v grafech.

Přestože je Tampere poněkud vzdálená destinace, měla i zde Česká republika své kočičí zástupce:

  • IC Graceful Alice Magic Rivendell *RU, JW - vystavovatel: Karel Zitterbart
  • CH Zuleika Charlesbur *CZ, JW - vystavovatel: Ludmila Matoušová
  • Rena Regal Splendor *RU, JW - vystavovatel: Ivona Fleglová
  • Felicity Fantagiro Fancy Diamonds *CZ - vystavovatel: Jana A.Kadlecová

Ačkoli byla česká výprava co do poštu koček komorní, zahanbit se početnějšími výpravami nedala. Vítěze v barvě získala IC Graceful Alice Magic Rivendell *RU, JW vystavovatele Karla Zitterbarta a CH Zuleika Charlesbur *CZ, JW vystavovatelky Ludmily Matoušové. Thajské kočky Rena Regal Splendor *RU, JW vystavovatelky Ivony Fleglové a Felicity Fantagiro Fancy Diamonds *CZ vystavovatelky Jany A. Kadlecové získaly ocenění Ex 1.

Celý sobotní a nedělní program světové výstavy byl přenášen živě on-line prostřednictvím Youtube do celého světa. Součástí sobotního programu byly i prezentace jednotlivých plemen. Plemeno Thajské kočky představil posuzovatel Luigi Comorio na kočce Rena Regal Splendor *RU, JW - vystavovatel: Ivona Fleglová. Záznam těchto přenosů je k dispozici na: https://www.ws2018.fi

Nedělní slavnostní atmosféru zahájila svým vtipným vystoupením na téma kočičí výstavy hvězda talk-show Anita DejaVu. Vyhlašování BIS probíhalo během celého nedělního dne - v dopoledních hodinách pro kategorii 1 a 2 a v odpoledních pro kategorii 3 a 4. Bylo plné emocí a občas i trochu napětí.

V historii světových výstav FIFé se ta letošní bezpochyby zapíše prvenstvím v použití systému "cage free panel" = tento systém znamená, že kočky, které obdržely nominaci do BIS a čekaly na prezentaci, nebyly umísťovány do obvyklých klecí, ale každá měla k dispozici stolek, kde mohla setrvat se svým majitelem a určeným stewardem, který posléze kočku v BIS prezentoval. Tyto stolky byly umístěny v prostorách těsně vedle pódia, tak, aby měly kočky co nejvíce klidu. Tento systém reprezentující welfare zvířat, se na výstavách koček ve Finsku úspěšně používá už od listopadu 2013.

Co na závěr dodat ... World Show Tampere 2018 je už minulostí. Finsko jako pořadatelská země se svého úkolu zhostilo opravdu na výbornou - výstava byla velmi příjemná, plná pohody, dokonalé organizace a velice vstřícných a milých lidí. Při závěrečném ceremoniálu byla pořadatelská štafeta předána zástupcům Německa. Ať žije World Show FIFé Freiburg 2019.

Jana Anastázie Kadlecová, CHS FancyDiamonds *CZ


Představení plemene Thajské kočky

v časopise Fauna 11/2018 - náš odchovanec Balu Fancy Diamonds *CZ na titulní straně


Světová výstava koček 2017 Rijswijk, Nizozemí

V říjnu 2017 se prvně v historii FIFé směly účastnit světové výstavy i Thajské kočky. Českou republiku reprezentovali:

- Abigail Fancy Thai *CZ (chovatel: J.A.Kadlecová, majitel P.Brauner)
- Bigail Fancy Diamonds *CZ
(chovatel a majitel: P.Brauner)
- Ballu Fancy Diamonds *CZ
(chovatel: P.Brauner, majitel: M.Frýbortová)
- Fayniy Frayer Royal Symphony *UA
(chovatel: Nathalia Musiets, majitel: P.Brauner)

Těší nás, že jsme byli zachyceni i na publikovaném snímku :-) v časopise Naše kočky 1-2018


Náš odchovanec ARAGON Fancy Thai, CZ se stal zástupcem plemene Thajské kočky v soutěži "Znáte plemena koček?" v časopise "Naše kočky". Aragon nyní působí v CHS Devil´s Flower, CZ Ivony a Radima Fleglových


V časopise "Naše kočky" v říjnovém čísle 10/2017 vyšel dodatek k vydanému článku v čísle 9/2017, který si můžete přečíst níže.


Dne 13.7.2017 jsem předala do redakce časopisu "Naše kočky" článek o uznaní plemene Thajské kočky, který si už teď můžete přečíst níže. Varianta na křídovém papíru bude k dispozici v zářijovém čísle časopisu 9/2017.

Plemeno Thajská kočka je plně uznané

Uznání plemene

FIFé (Fédération Internationale Féline), jedna z největších mezinárodních felinologických organizací, jejímž členem je i ČSCH-SCHK (Český svaz chovatelů - Sdružení chovatelů koček), na svém generálním zasedání, které se konalo ve dnech 25. až 26. května 2017 v Bratislavě, uznalo plemeno Thajské kočky (THA) poměrem 38 hlasů pro a 1 hlasu proti s platností od 1. října 2017.

Proces definitivního uznání plemene Thajské kočky ve FIFé byl nastartován před několika lety. Spolu se standardem byla předložena žádost o předběžné uznání, které Thajská kočka získala v roce 2014. Na splnění podmínek pro získání plného uznání Thajských koček spolupracovaly desítky chovatelů z mnoha zemí, zejména pak z Itálie, Německa, ČR, Rakouska, Švýcarska, Portugalska a Lucemburska.

Z pověření delegátů ČSCH-SCHK byli před hlasováním předvedeni čtyři zástupci plemene v základních barevných variantách. Byly jimi tyto Thajské kočky:

  • Bigail Fancy Diamonds, CZ - kočička, zbarvení seal-point a Fayniy Frayer Royal Symphony, UA - kocourek, zbarvení blue-point, oba z majetku paní Jany A. Kadlecové a pana P. Braunera, chovatelská stanice Fancy Diamonds;
  • Grace Black and White, RU - kočička, zbarvení chocolate-point, v majetku manželů Fléglových, chovatelská stanice Devil´s Flower a
  • Sardonix Magia Vostoka, RU v barvě lilac-point, kterého předvedl ruský chovatel Dmitri Abarinov z chovatelská stanice Tai Anhanerbe.

Jmenované kočky byly spolu s několika dalšími kočkami z Itálie, Německa a Rakouska následně předvedeny na semináři pro posuzovatele. Za uznání chovatelské práce českých chovatelů lze považovat skutečnost, že na kočce Bigail Fancy Diamonds, CZ byl předveden standard plemene Thajské kočky.

Kde to všechno začalo

Vydejme se ve zkratce ve stopách vedoucích k uznání Thajských koček v rámci FIFé.

Thajská kočka patří k nejstarším plemenům koček, ačkoliv podle data uznání je plemenem nejmladším. Pochází ze Siamu, dnešního Thajska. Thajský název této kočky je Wichien Maat, což může být volně přeloženo jako zlato a diamanty nebo měsíční diamant. Je také označována jako tradiční, původní (Old-Style) nebo klasická Siamská kočka. Její přezdívkou je "Applehead" (hlava ve tvaru jablka).

Přestože Thajské a současné Siamské kočky mají společné dávné předky, kterým se říkalo Královské kočky ze Siamu, jsou to dnes dvě odlišná plemena. Královské kočky ze Siamu bývaly v minulosti výhradně ozdobou paláců siamských králů a buddhistických klášterů. Byly považovány za svaté a věřilo se, že přinášejí štěstí. Očím obyčejných smrtelníků zůstávaly po mnoho staletí skryty.Kromě Egypta, kde byly kočky uctívány jako bohové, a Thajska bychom jen těžko hledali zemi s tak dlouhou a doložitelnou historií uctívání koček.

Thajská nebo Siamská kočka?

V minulosti byl název Siamská kočka používán pro oba dva typy - typ dnešní Thajské kočky a typ dnešní Siamské kočky. Chovatelé tedy začali používat název tradiční, původní (Old-Style) nebo klasická Siamská kočka pro dnešní Thajskou kočku a moderní Siamská kočka pro dnešní Siamskou kočku. Překrývání názvů přinášelo problémy, což následně vedlo v roce 1990 k oddělení plemen a názvů na Thajskou a Siamskou kočku. Ve stejném roce WCF (World Cat Federation) uznala kulatější typ s jablečnou hlavou jako samostatné plemeno s vlastním standardem a pod názvem Thajská kočka. Po roce 2000 uznaly Thajskou kočku i další mezinárodní federace a posléze v roce 2014 získala Thajská kočka status preliminary (předběžné uznání) i ve FIFé (FédérationInternationale Feline). Generální zasedání FIFé v květnu v Bratislavě pak vyslovilo ANO pro plné uznání plemene Thajské kočky od 1.10.2017.

Povaha a charakter

Ve 20. století se kočky ze Siamu staly jedním z nejpopulárnějších plemen v Evropě a Severní Americe.

Hlavním rysem Thajské kočky je silná vazba ke své vztahové osobě. Do okruhu svých lidí zahrnuje i děti, ke kterým chová mateřský vztah. Thajka je mazlivá a přátelská, ale není dotěrná. Společnost člověka upřednostňuje před přítomností ostatních zvířat, ačkoliv nemá problém při soužití s ostatními domácími mazlíčky. Je to kočka výrazně inteligentní, zvědavá a učenlivá. Přestože je Thajka komunikativní, není tak hlasitá a hovorná jako moderní Siamky. Snadno se přizpůsobí novému prostředí a ráda cestuje. Hravost si zachovává do vysokého věku. U Thajských koček nebyl pozorován sklon k nemocem, což ovlivňuje i jejich dlouhověkost, dožívají se 15 - 20 let.

Barevné variety Thajek

Thajská kočka je stejně jako Siamská kočka s akromelanickými odznaky. Gen pro toto zbarvení způsobuje soustředění pigmentu do okrajových částí těla. Navenek se projevuje výrazně zbarvenou obličejovou částí hlavy, ušima, nohama a ocáskem oproti ostatním částem těla. Toto zbarvení s sebou nese modrou barvu očí, která je u Thajek sytě modrá. Vysoký důraz je kladen na rovnoměrné zbarvení odznaků. Koťata se rodí čistě bílá a zhruba do jednoho roku se jejich odznaky vyvíjejí až do úplného zbarvení. S věkem srst Thajek tmavne, což se nejvíce projevuje na zádech.

Standard stanoví čtyři základní barvy: seal (černohnědá), blue (modrá), chocolate (čokoládová) a lilac (lilová). Šlechtěním bylo dosaženo dalších barevných variant, kterými jsou red (červená), creme (krémová) a tortie (želvovinová). Dalším šlechtěním pak bylo dosaženo kresby (tabby) ve všech barevných varietách.

Přání Thajkám

Milé Thajky, dne 26.5.2017 se vám otevřely dveře do velkého kočičího světa. Věřím, že najdete svoji cestu k srdcím všech milovníků kočičí krásy a elegance.

Skupina chovatelů delegovaných ČSCH-SCHK: manželé Fleglovi (Ivona-druhá zleva, Radim-vpravo), D.Abarinov (druhý zprava), J.A.Kadlecová (vlevo)

J.A.Kadlecová s kočičkou Bigail Fancy Diamonds, CZ v barvě seal-point

Spoluautorka návrhu na uznání Thajské kočky - Hana Miriam Klein s J.A.Kadlecovou a kočičkou Bigail Fancy Diamonds, CZ v barvě seal-point

Autor: Jana Anastázie Kadlecová © 2017

Foto: Radim Flegl © 2017


https://www.5plus2.cz/?e=HA-KVARY&d=09.09.2016#strana=2