World Show 2018

Na světové výstavě koček 2018 v Tampere ve Finsku bylo i pět Thajských koček a dvě z nich reprezentovaly ČR ... více se dočtete níže

V zemi tisíce jezer letos zazářily kočky z celého světa

Manchester severu, tak se přezdívá finskému městu Tampere, které leží 180 km na severozápad od Helsinek. Tam se ve dnech 27-28. října 2018 konala světová výstava koček pořádaná mezinárodní felinologickou organizací FIFè.

Pořadatelská země zvolila téma výstavy pro ni typické - polární záři. Tento neobvyklý přírodní úkaz provázel vystavovatele na každém kroku, ať už to bylo na vstupenkách, na obálce katalogu, či výzdobě výstavní haly.V historii pořádání světových výstavbyla ta letošní tou nejseverněji konanou světovou výstavou v historii FIFè. Letošního ročníku se zúčastnilo 1561 koček z 24 zemí světa příslušících k 44 plemenům. Někteří vystavovatelé byli z opravdu exotických a vzdálených zemí, jako např. Indonésie, Brazílie nebo Číny. Početně největší zastoupení měla hostitelská země.

Organizace celé výstavy byla promyšlená a naplánovaná do sebemenšího detailu a vše probíhalo naprosto hladce a bez zádrhelů. Hned po vstupu do výstavního centra byli vystavovatelé přivítání snad všude přítomnými dobrovolníky, kteří pomáhali s nasměrování na veterinární přejímkuplynule navazující na registraci. Poté asistovali s nasměrováním do příslušných hal k předem připraveným a očíslovaným klecím. Vše probíhalo bez zdlouhavého čekání.Organizátoři si dali opravdu velmi záležet s včasným informováním vystavovatelů a to jak formou osobních emailu, webových stránek či pomocí sociálních sítí.Podrobně informovali o využití veřejné dopravy a možnostech parkování, časovém plánu výstavy, rozmístění koček v jednotlivých halách, možnosti zapůjčení židlí, dostupnosti bankomatu či občerstvení. Mysleli i na změnu času, která připadla na termín výstavy a neopomněli ani na takové detaily jako je předpověď počasí.

Pro rychlou orientaci vystavovatelů byly velmi nápomocné plánky jednotlivých hal s detailním rozmístěním klecí jednotlivých koček. Klece totiž byly řazeny podle plemen a kategorií koček, což bylozvláštností letošní světové výstavy. Doposud byly na každé světové výstavě klece řazeny podle zemí. Pořadatelé letošní výstavy od tohoto schématu zcela odstoupili a myšlenku integrace a sounáležitosti mezi lidmi promítli do reálného života. Podařilo se jim tím promíchat národnosti vystavovatelů a návštěvníkům umožnit vidět více koček stejného plemene pohromadě.

Výstava probíhala ve dvou halách, které byly vzájemně propojené koridorem. Nedílnou součástí tohoto prostoru bylyi restaurace, informační centrum a další zázemí sloužící nejen vystavovatelům, ale i návštěvníkům. V jedné z hal bylo postavené prostorné podium před tribunami sahajícími až ke stropu a rozprostírajícími se po 3/4 délky haly. Nad podiem vysela tři obrovská plátna, na která byly v průběhu ceremoniálů a vyhlašování nejkrásnějších koček v BIS = Best In Show promítány detaily. Další stejně velká plátna byla umístěna v druhé hale, takže bylo možno neustále sledovat dění, ať byl člověk kdekoli. Ozvučení hal bylo dostatečně hlasité, ale příjemné jak pro lidi, tak věřím, že i pro kočky. Výzdoba byla vkusná a měla i praktická využití, jako třeba přepažení jednotlivých sekcí hal. Elektronický vyvolávací systém jištěný systémem papírové formy fungoval bezchybně a přispěl k naprosto hladkému průběhu posuzování.

Všechny kočičí krásky prošly na letošní světové výstavě minimálně jedním párem rukou z 26 posuzovatelů a 37 stewardů. Česká republika měla mezi posuzovateli i své dva zástupce a to pana Erika Reijerse a paní Lindu Knýovou, pro kterou to byla první světová výstava v roli posuzovatelky.Počty koček v jednotlivých kategoriích, zastoupení plemen nebo počet zvířat reprezentující jednotlivé státy je uvedeno v grafech.

Přestože je Tampere poněkud vzdálená destinace, měla i zde Česká republika své kočičí zástupce:

  • IC Graceful Alice Magic Rivendell *RU, JW - vystavovatel: Karel Zitterbart
  • CH Zuleika Charlesbur *CZ, JW - vystavovatel: Ludmila Matoušová
  • Rena Regal Splendor *RU, JW - vystavovatel: Ivona Fleglová
  • Felicity Fantagiro Fancy Diamonds *CZ - vystavovatel: Jana A.Kadlecová

Ačkoli byla česká výprava co do poštu koček komorní, zahanbit se početnějšími výpravami nedala. Vítěze v barvě získala IC Graceful Alice Magic Rivendell *RU, JW vystavovatele Karla Zitterbarta a CH Zuleika Charlesbur *CZ, JW vystavovatelky Ludmily Matoušové. Thajské kočky Rena Regal Splendor *RU, JW vystavovatelky Ivony Fleglové a Felicity Fantagiro Fancy Diamonds *CZ vystavovatelky Jany A. Kadlecové získaly ocenění Ex 1.

Celý sobotní a nedělní program světové výstavy byl přenášen živě on-line prostřednictvím Youtube do celého světa. Součástí sobotního programu byly i prezentace jednotlivých plemen. Plemeno Thajské kočky představil posuzovatel Luigi Comorio na kočce Rena Regal Splendor *RU, JW - vystavovatel: Ivona Fleglová. Záznam těchto přenosů je k dispozici na: https://www.ws2018.fi

Nedělní slavnostní atmosféru zahájila svým vtipným vystoupením na téma kočičí výstavy hvězda talk-show Anita DejaVu. Vyhlašování BIS probíhalo během celého nedělního dne - v dopoledních hodinách pro kategorii 1 a 2 a v odpoledních pro kategorii 3 a 4. Bylo plné emocí a občas i trochu napětí.

V historii světových výstav FIFé se ta letošní bezpochyby zapíše prvenstvím v použití systému "cage free panel" = tento systém znamená, že kočky, které obdržely nominaci do BIS a čekaly na prezentaci, nebyly umísťovány do obvyklých klecí, ale každá měla k dispozici stolek, kde mohla setrvat se svým majitelem a určeným stewardem, který posléze kočku v BIS prezentoval. Tyto stolky byly umístěny v prostorách těsně vedle pódia, tak, aby měly kočky co nejvíce klidu. Tento systém reprezentující welfare zvířat, se na výstavách koček ve Finsku úspěšně používá už od listopadu 2013.

Co na závěr dodat ... World Show Tampere 2018 je už minulostí. Finsko jako pořadatelská země se svého úkolu zhostilo opravdu na výbornou - výstava byla velmi příjemná, plná pohody, dokonalé organizace a velice vstřícných a milých lidí. Při závěrečném ceremoniálu byla pořadatelská štafeta předána zástupcům Německa. Ať žije World Show FIFé Freiburg 2019.

autor: Jana Anastázie Kadlecová, CHS Fancy Diamonds *CZ