Generální zasedání FIFé 2019

Po dvou letech jsme opět hájili zájmy Thajské kočky na GA FIFé 2019.

Cílem našeho snažení bylo, aby nebyly přijaty navrhované změny od ANFI a byla zachována čistota plemene (viz. dokument níže: modře = návrh na nové znění, červeně přeškrtnutě = návrh na zrušení stávajícího, černě = ponechání) .

Náš záměr se zdařil.

Za to patří velký dík chovatelům ze 6 zemí, kteří v nás vložili důvěru a podpořili nás. Nemalý dík však patří samozřejmně delegátům jednotlivých zemí FIFé, kteří sdíleli stejný názor a při projednávání návrhu jej vyslovili.